Adatkezelési tájékoztató

A jelen szabályzat, illetve a nyilatkozat célja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő módon történjen, illetve, hogy a webshop vásárlói megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséről.

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen szabályzat módosítására a jogszabályok keretei között. Az adatkezelő szerződéses partnerei révén mindent megtesz az adatok védelme, illetve az biztonságos, sérülésmentes kezelése érdekében.

Az átadott adatok kezelője CABALA Fashion Kft. (székhely: Magyarország, 1203 Budapest, Téglagyártó út 18.) Az adatkezelő elérhetősége: e-mail: info@cabalafashion.hu, telefon: +36 70 607 0184

  • Az adatkezelés jogalapja

A vásárló a cabalafashion.hu weboldalon történő vásárlásával a weboldal szerződéses feltételeit elfogadja. Az adatkezelés jogalapja így a vásárló kifejezett, írásbeli hozzájárulása.

  • Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

  • Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai  rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

  • A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A  Felhasználó  a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel  kapcsolatos információkat az alábbi kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti: E-mailen:  Postai úton: 1237 Budapest, Pistahegyi út 17/a. 

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról.  Az  Adatkezelő  köteles  a  kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon  belül  írásban,  megadni  a  tájékoztatást. A  felhasználó  bármikor   kérheti  adatai  helyesbítését,  illetve  módosítását. Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő  adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatokat a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz azadatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti  csapás, bűncselekmény  vagy  egyéb, elháríthatatlan  okból  bekövetkező  adatvesztésért,  megrongálódásért  vagy  illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

  • Cookie-k (sütik) és webtracking (online nyomon követés) használata 

A webáruházonline tartalmának használata során ún. cookie-k (sütik) kerülnek alkalmazásra. A cookie-k olyan kisméretű szöveges állományok, amelyek helyileg, az oldalt látogatók internetes böngészőjének ideiglenes tárában tárolódnak. A cookie-k technikai okokból feltétlenül szükségesek lehetnek bizonyos funkciók, például a bevásárlókosár működtetéséhez. A legtöbb böngésző olyan beállításokkal rendelkezik, amelyek automatikusan engedélyezik a cookie-k használatát. A felhasználóknak azonban lehetőségük van a cookie-k tárolásának letiltására, vagy a böngészőt oly módon beállítani, hogy figyelmeztetés jelenjen meg, amint cookie-k kerülnek küldésre.

Ezen kívül a webáruház az online tartalmának üzemeltetése során a Google Analytics platformot használja fel marketinges és optimalizálási célzattal. A Google Analytics a felhasználói viselkedés pontosabb kiértékelését teszi lehetővé.

  • Mi az a cookie?

Szinte minden internetoldal használ cookie-kat. A cookie egy olyan szövegfájl, ami számítógépe böngészőjén keresztül a látogatott oldalt tárolja. A weboldalon történt első látogatáskor kerül letöltésre. Ha Ön ezt az oldalt egy következő alkalommal ugyanarról az eszközről látogatja meg, akkor a böngésző ellenőrzi, hogy van-e megfelelő cookie.  Visszaküldi a cookie-ban tárolt adatokat az internetoldalra. Ily módon az internetoldalak képesek felismerni, hogy a böngésző már meglátogatta-e ezeket és “megjegyzi” a beállításokat. Bizonyos esetekben megfelelően változó tartalmak jelenhetnek meg (pl. különböző képek nők és férfiak számára). A cookie-k kizárólag információkat tartalmaznak és nem okozhatnak kárt.

  • A cookie-k előnyei

Bizonyos cookie-k nagyon hasznosak, mert a a visszatérő internetolda látogatók esetében gondoskodnak a felhasználóbarát alkalmazásról. A cookie-k el tudják menteni a beállításait, informálnak internetoldalunk Ön által történő használatáról és megmutatják a tartalmakat, melyek az Ön érdeklődésének és szükségleteinek jobban megfelelnek. A weboldalainkon lévő cookie-k egyike sem gyűjt adatokat, melyek Önt azonosíthatóvá teszik. 

  • Cookiek ellenőrzése és eltávolítása

A cookie-k (sütik) használatát egy böngésző által blokkolhatja és eltávolíthatja, beleértve a webáruház(vagy bármely más internetoldal) cookie-jait is, úgy, hogy a böngésző beállításokat megváltoztatja. A legtöbb böngésző esetében lehet a cookie-kat ellenőrizni úgy, hogy minden cookie-t elfogad  vagy elutasít, csak bizonyos cookie fajtákat fogad el vagy meghatározza, hogy szeretne értesítést kapni arról, ha egy weboldal cookie-t akar elmenteni. A cookie-k ellenőrzésének és eltávolításának amódja függ a felhasznált böngészőtől. 

  • Felelősség

Az Adatvédelmi Törvény alapján az adatkezelő a vásárló személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kart köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kart az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő Nem köteles továbbá az adatkezelő a kart megtéríteni annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  • Jogorvoslat

Felhasználó/Szerződő a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Keresés